7М02303 – Шетел филологиясы

Шифр – мамандықтың атауы:

7М02303 – Шетел филологиясы

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім: ғылыми-педагогикалық бағытта – 2жыл, бейіндік бағытта – 1-1,5 жыл

Берілетін  дәреже:

7М02303 – Шетел филологиясы мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі

Кәсіби қызметінің саласы:

Шетел филологиясы мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының Ғылыми-зерттеу институтының жетекші маманы, ғылыми референт-филолог, мемлекеттік мәдениет және әдебиет ұйымдарындағы әдеби қызметкер ретінде, ғылыми аудармашы ретінде, баспа басылымдарында және арнайы журналдардың басылымдарында кеңесші ретінде жұмыс істей алады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Магистратура түлектерінің кәсіби қызмет нысандары университеттер мен ғылыми ұйымдар, мәдениет мекемелері, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер, редакция және баспалар болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні:

жалпы ғылыми әдіснама және филология ғылымының ғылыми-теориялық аппараты, кәсіптік қызметтің әдістері мен принциптері, редакциялау, реферат және аннотация, іскерлік келіссөздер жүргізу және т.б.

Кәсіби қызметінің түрлері:

– ғылыми-ұйымдастырушылық;

– ғылыми-зерттеу;

– ғылыми-педагогикалық;

– ұйымдастырушылық-басқарушылық;

– өндірістік-технологиялық;

– редакция және баспа;

– мәдени және ұйымдық;

– бұқаралық ақпарат құралдарындағы қызмет және т.б.

Практика базалары:

Ақтөбе гуманитарлық колледжі, Ақтөбе политехникалық колледжі, «Рифма», «Шамшырақ Ақтөбе» БАҚ ұйымдары, «Дарина» лингвоорталығы, «ISMA» оқу орталығы, «DreamBuilders» ЖШС, «Международное обучение» ЖШС, «A-school» оқу орталығы.