Факультет тарихы

Факультет тарихы

Шетел тілдері факультетінің негізі 1967 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатқан Ақтөбе педагогикалық институтының филология факультетінің аясындағы ағылшын тілі бөлімінде 1975 жылы қаланды. Негізі қаланған күннен бастап факультетте «Ағылшын тілі», «Неміс тілі», «Француз тілі», «Аударма ісі», «Шетел филологиясы» мамандықтары бойынша студенттер даярланды.

Факультет 3 мамандық бойынша бакалавриат мамандар даярлайды:

 • 5В020700 – Аударма ісі
 • 5В021000 – Шетел филологиясы (ағылшын тілі)
 • 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі

5В020700 – «Аударма ісі» мамандығын бітірген түлектер төмендегі салаларда қызмет ете алады:

 • әкімшілік-басқару;
 • білім беру мен ғылым;
 • мәдениет пен халықаралық қарым-қатынас;
 • халықаралық байланыс;
 • бұқаралық ақпарат құралдары;
 • ақпараттық-сараптамалық қызмет.

Түлектер кәсіби қызметтерін мәдениет бөлімі, халықаралық ұйымдар, әртүрлі ақпараттық-сараптамалық қызметтер, елшіліктер мен өкілеттіктер, министрліктер, туризм, баспа агенттіктері, аударма бюросы және басқа ұйымдар мен кәсіпорындарда атқара алады.

5В021000 – «Шетел филологиясы (ағылшын тілі)» мамандығын бітірген түлектер төмендегі салаларда қызмет ете алады:

Бакалавр-филолог өз кәсіби қызметтерін гуманитарлық бағытта орта салалы және кәсіби оқу орындарында шетел тілі мен әдебиетінің оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында жүзеге асыра алады.

Түлектер кәсіби қызметтерін орта білім беру оқу орындары – гимназиялар мен лицейлер, бастауыш және орта кәсіби оқу орындарында, газет-журналдар, радио және теледидар, баспа редакцияларында, салалы ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдарында атқара алады.

5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығын бітірген түлектер төмендегі салаларда қызмет ете алады:

 • бастауыш, орта және салалы сыныптарда шетел тілдерін оқыту. Шетел тілдерін тереңдетіп оқытатын мектептерде (басқа пәндерді шетел тілінде оқытумен бірге) білім үрдісін ұйымдастыру;
 • шетел тілі бойынша сыныптан тыс жұмыстарды өткізу;
 • тәрбие жұмысын шетел тілі құралдарымен жүзеге асыру;
 • мектептің толықтай педагогикалық үрдісі жүйесінде тәрбие және педагогикалық қызмет;
 • педагогикалық кәсіби біліктілігін арттыру, жаңа ақпараттық технологияларды  игеру.

Түлектер кәсіби қызметтерін бастауыш, орта және салалы мектептерде, мамандандырылған мектептерде, орта техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында атқара алады.

Факультет 1 мамандық бойынша магистратура мамандарын даярлайды:

 • 6М021000 – Шетел филологиясы

6М021000 – «Шетел филологиясы» мамандығын бітірген түлектер төмендегі салаларда қызмет ете алады:

 • ғылыми-ұйымдастырушылық;
 • ғылыми-зерттеу;
 • ғылыми-педагогикалық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • өндірістік-технологиялық;
 • редакция және баспа;
 • мәдени және ұйымдық;
 • бұқаралық ақпарат құралдарындағы қызмет және т.б.

Магистратура түлектерінің кәсіби қызмет нысандары университеттер мен ғылыми ұйымдар, мәдениет мекемелері, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер, редакция және баспалар болып табылады.

Факультет құрылымына 2 кафедра және ауызша сөйлеу лабораториясы кіреді:

 • Шетел филологиясы және аударма ісі (кафедра меңгерушісі – PhD докторы, доцент Б.Т. Керимбаева);
 • Ағылшын және неміс тілдері (кафедра меңгерушісі – аға оқытушы Д.К. Тастанбаева);
 • АСЛ (заманауи фоно және видеозал, лингафон және 2 мультимедиялық кабинет, медиатека, компьютерлік класспен қамтылған ауызша сөйлеу лабораториясы, лаборатория меңгерушісі – Ф.Б. Смагулова).