7М02302 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Шифр, мамандықтың атауы:

7М02302 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Аккредитациядан өтуі:

Берілетін дәреже:

7М02302 – Шетел тілі: екі шетел тілі» білім бағдарламасының білім магистрі

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі  – 2  жыл;  1-1,5 жыл.

Кәсіби қызметінің саласы

 • бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп;
 • мамандандырылған мектеп, мектеп-лицейі, мектеп-гимназиясы;
 • орта техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары;
 • жоғары оқу орындары және ғылыми ұйымдар

Кәсіби қызметінің нысандары 

 • университеттер мен ғылыми ұйымдар,
 • орта техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары,
 • мамандандырылған, бейіндік, арнайы, бастауыш мектеп.

Кәсіби қызметінің түрлері: 

 • ғылыми-ұйымдастырушылық;
 • ғылыми-зерттеу;
 • ғылыми-педагогикалық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • өндірістік-технологиялық;
 • редакция және баспа;
 • мәдени және ұйымдық;
 • бұқаралық ақпарат құралдарындағы қызмет және т.б.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • кәсіптік қызметтің әдістері мен принциптері,
 • эксперименталды зерттеу,
 • реферат және аннотация,
 • іскерлік келіссөздер жүргізу және т.б.

Практика  және тағылымдама базалары:

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Филология факультеті,  Ағылшын және неміс тілдері кафедрасы