8D02303 – Шетел филологиясы

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы: 8D02303 – Шетел филологиясы

Оқу формасы, жылы: күндізгі, 3 жыл

Берілетін дәреже: «8D02303 – Шетел филологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша  PhD, философия докторы

Түлектің лауазымдарының тізімі:

  • Маман, жетекші маман, жетекші филолог;
  • Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарда ғылыми қызметкері;
  • Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында филолог.

Түлектің кәсіптік әрекетінің аясы:

  • Ғылыми-педагогикалық;
  • Ғылыми-зерттеу;
  • Білім беру-педагогикалық;
  • Педагогикалық-ұйымдастыру;
  • Әкімшілік-басқару;
  • Мәдени-ұйымдастыру.