Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы – Кафедра тарихы

Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы


Кафедра тарихы

6В02302 – Аударма ісі ББ,  7М02302 – Аударма ісі ББ, 6В02303 – Шетел филологиясы ББ, 7М02303 – Шетел филологиясы ББ, 8D02303 – Шетел филологиясы ББ,  6В01707 – Ағылшын тілі және информатика ББ білім беру қызметі “Бақылау Комитеті” мемлекеттік мекемесі берген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы10.08.2020 ж. KZ79LAA00018567 Мемлекеттік лицензиясы және лицензияға қосымшалар негізінде жүзеге асырылады http://zhubanov.edu.kz/ru/pages/universitet/kukyktyk-negiz-beretin-kuzhattar/memlekettik-licenziya.php

6В02302 ББ – Аударма ісі ББ, 7М02302 ББ – Аударма ісі ББ, 6В02303  – Шетел филологиясы ББ, 7М02303 – Шетел филологиясы ББ, 8D02303 – Шетел филологиясы ББ ,6В01707 – Ағылшын тілі және информатика ББ бойынша кадрлар даярлауды Шетел филологиясы және аударма кафед кафедрасы жүзеге асырады.

Шетел филологиясы және аударма кафед кафедрасы Қ. Жұбанов атындағы АРУ филология факультетінің құрылымында жұмыс істейді. Кафедраның міндет:   ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген білікті маман мен “мінсіз тұлғаны” қалыптастыру.

Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде күндізгі және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып жүргізіледі. Оқу мерзімі: жалпы орта білім базасында – 4 жыл, кәсіптік орта білім базасында – 3 жыл, жоғары білім базасында – 2 жыл.

2019 жылы  7М02303  – Шетелдік филология ББ магистратурасы ашылды. 2021-2022 оқу жылында контингент 11 магистрантты құрады. 2020 жылы 7М02302 – Аударма ісі ББ бойынша магистратура ашылды. 2021-2022 оқу жылында осы ББ бойынша магистранттар контингенті  15 магистрантты құрады.

2021 жылы  8D02303 – Шетел филология ББ бойынша докторантура ашылды. 2022-2023 оқу жылында 8D02303 – Шетел филологиясы ББ бойынша докторанттар контингенті 1 докторантты құрады.

2022-2023 оқу жылында 8D02303 – Шетел филологиясы ББ бойынша магистранттар контингенті 3 магистрантты, 7М02302 – Аударма ісі ББ бойынша 4 магистрантты құрайды.  2021 жылы 6В01707 –Ағылшын тілі және информатика ББ бакалавриаты ашылды. 2021-2022 оқу жылында студенттер алғаш рет жалпы орта білім базасында (4 жыл), жоғары білім базасында(2 жыл) оқуға түсті. Контингент 80 студентті құрады, оның ішінде қазақ бөлімшесіне 56 студент оқуға түсті. Жоғары білім базасындағы Контингент (2 жыл) 9 студентті құрады. Білім беру гранты қазақ бөлімшесінің 6 студент, орыс бөлімшесінде -15 студент ие. Қазіргі уақытта 6В01707 – Ағылшын тілі және информатика ББ бойынша 80 студент білім алуда, оның ішінде мемлекеттік білім беру гранты бойынша -21 студент.

2022-2023 оқу жылында 127 студент оқуға түсті, оның 7-і білім беру грантына ие, 120 студент шарттық негізде оқиды; СПО  базасында (3 жыл оқу) 40 студент оқиды, оның 1-і “Қазақ халқына қорыа” грантына ие, ал 39 студент шарттық негізде оқиды.  Осылайша, 2022-2023 оқу жылында 6В01707 – Ағылшын тілі және информатика ББ бойынша студенттер контингентінің өсуі байқалады, жалпы контингент 207 студентті құрайды.

6В02302 – Аударма ісі  ББ бойынша 446 студент оқиды, оның ішінде мемлекеттік білім беру гранты бойынша – 10 студент. Шарт негізінде-346 студент білім алады. 2022-2023 оқу жылында 162 студент оқуға түсті, бұл 6В02302 – Аударма ісі ББ бойынша студенттер контингентінің ұлғаюын көрсетеді.

6В02303 – Шетел филологиясы  ББбойынша 63 студент шарттық негізде оқиды.

2022-2023 оқу жылына Шетел филологиясы және аударма дела кафедрасының ПОҚ саны 22 оқытушыны құрайды, оның ішінде 6 доцент,11 аға оқытушы, 10 магистр, 3 оқытушы.Кафедраның ғылыми әлеуеті 33,3% құрайды: 4 филология ғылымдарының кандидаты, 3 PhD, 2 доцент/ қауымдастырылған профессорлар. Сонымен қатар, қосымша штаттан тыс оқытушылар саны – 4 докторант, 1 оқытушы-зерттеуші, 1 штаттан тыс шетелдік ғалым Угур Ада (Түркия, Токат университеті), 1 оқытушы-практик, 4 штаттан тыс оқытушы. Докторантураны бітірген (Буранкулова Э.Т.) және қазіргі уақытта докторантурада оқуын аяқтаған оқытушылар есебінен (Тухтарова А.С., Кущанова А.Н., Жетесова Ж. А.) дәрежеліліктің артуы күтілуде. ПОҚ орташа жасы – 46,9.

Құрылған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін шетел филологиясы және аударма кафед кафедрасы университет пен оның түлектерінің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторы болып табылатын оқыту сапасын қамтамасыз ету үшін ғылыми-әдістемелік дайындықты арттыруға, әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялауға деген ұмтылыс пен қабілетті үнемі растайды.

Білім беру бағдарламалары жыл сайын аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА), “Атамекен”Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы өткізетін ББ ұлттық рейтингіне қатысады.

Қазақстан Республикасының тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі 2017 жылғы қарашада ОП6В02303 – Шетел филологиясы ББ бойынша мамандандырылған аккредиттеу жүргізді.  6В02302 – Аударма ісі ББ бойынша 2017 жылдың қазан айында мамандандырылған аккредиттеу жүргізілді. Арта Аккредиттеу Кеңесінің 2017 жылғы 20 қарашадағы шешімімен ОП6В02303- Шетел филологиясы ББ және 6В02302- Аударма ісі ББ 5 жыл мерзімге аккредиттелген. Тіркеу нөмірі № АВ1390.

2019 жылы ҚР жоғары оқу орындарының рейтингінде (ҚР ҰАА) 6В02302 – Аударма ісі ББ – 5 орын, 6В02303 -Шетел филологиясы ББ – 4 орын, 2020 жылы 6В02302 – Аударма ісі ББ -5 орын, 6В02303 – Шетел филологиясы ББ – 8 орын, 2021 жылы  6В02302 – Аударма ісі ББ  – 10-орын,  6В02303- Шетел филологиясы ББ  6-орындарға иеленген.

ҚР БҒМ және “Атамекен” Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп өткізілген жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының 2019 жылғы рейтингінде 6В02302 Аударма ісі ББ  -5 орын, 6В02303 – Шетел филологиясы ББ  – 4 орын, 2020 жылғы рейтингте 6В02302 – Аударма ісі ББ -5 орын, ОП6В02303- Шетел филологиясы ББ  – 4-орын, 2021 жылғы рейтингте 6В02302- Аударма ісі ББ -5-орын, ОП6В02303- Шетел филологиясы ББ  4 орынға ие болды.

 


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы